Tel : +90 442 233 33 89 |

Rapor Dağıtımı

Rapor Dağıtımı
18 Kasım 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden;

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Ulusal  Enerji  Verimliliği  Eylem  Planı  (2017-2023) 29/12/2017 tarihinde Yüksek Planlama Kumlu onayı ile 02/01 / 20 18 tarihli ve 30289  mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu  plan kapsamında,  toplumdaki  eneıji  kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına  yönelik  enerji  verimliliği  bilinç  endeksi oluşturulmuştur.

Ek:

1- Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020 V02

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text