Tel : +90 442 233 33 89 |

Rapor Dağıtımı

Rapor Dağıtımı
18 Kasım 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden;

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Ulusal  Enerji  Verimliliği  Eylem  Planı  (2017-2023) 29/12/2017 tarihinde Yüksek Planlama Kumlu onayı ile 02/01 / 20 18 tarihli ve 30289  mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu  plan kapsamında,  toplumdaki  eneıji  kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına  yönelik  enerji  verimliliği  bilinç  endeksi oluşturulmuştur.

Ek:

1- Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020 V02

Üyelerimize duyurulur.