Tel : +90 442 233 33 89 |

Restoran-Lokanta-Kafeterya vb. İşyerleri ile Konaklama Tesislerinin Denetimi

Restoran-Lokanta-Kafeterya vb. İşyerleri ile Konaklama Tesislerinin Denetimi
23 Haziran 2020

Erzurum İl Yazı İşleri  Müdürlüğü’n den gelen yazıya istanaden;

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı.

Bakanlığımızın 30/05/2020 tarih e 02/06/2020 tarihli Genelgeleri kapsamın da ilgi (c) ve (ç) yazılarımız ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans /oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde ve Bakanlığımızın 09/06/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (e) yazımız ile saat 24:00’e kadar hizmet verebilmeleri yönünde talimatlandırma yapılmıştı.

Bakanlığımızın 02/06/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (d) yazımız ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirler iletilmişti.

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında , 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında Koronavirüs vaka sayıları l. 000′ in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1.195 , 1.459 ve 1.562 olarak açıklanmıştır .

Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendin e doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. Koronavirüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu nedenle Bakanlığımızca gönderilen ve yukarıda belirtilen Genelge ve rehberlere uyulması önem arz etmektedir.

Öte yandan , söz konusu Genelgeler ve eki rehberlerdeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya , yazı lı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ili ş kin bilgiler Bakanlığımıza ulaştığı İlgi

  • yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir. Bu kapsamda;
    1. Lokanta , restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılması,
    2. Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155 , 156 ve 11 2 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeler i, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması , ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin  müdahale  edilmesi  için  tüm kolluk birimlerinin uyarılması ,
    3. İlimiz genelinde yapılan denetimlerin sonucunun Kaymakamlıklarca icmal edilerek ve ekteki tabloya işlenerek yaziislerimd25@icisleri .gov.tr adresine düzenli olarak gönderilmesi,

Mülki İdare Amirlerince ;

  • Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri , yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü , il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması,
  • Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 ‘nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi , aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında ;

Bilgilerinize sunulur.