Tel : +90 442 233 33 89 |

RF Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Başkenti Ufa’da Düzenlenecek Fuarlar

RF Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Başkenti Ufa’da Düzenlenecek Fuarlar
13 Mart 2019

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 01.03.2019 tarih ve 94798125-821.01-E.707904  Sayılı yazısı;

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.02.2019 tarih ve 21817801-305.04.01.02-E.644581 sayılı yazısı

İlgi yazıda, 2019 yılının ilk yarısında Ufa’da; 26-28 Şubat tarihlerinde, Rusya Sanayi Forumu ile Makine Üretimi, Metal İşleme, Kaynak, Güvenlik Araç-Gereçleri Fuarı’nın, 12-15 Mart tarihlerinde Tarım Sanayi Forumu ile 28. Uluslararası “Agrokompleks” Tarım Fuarı’nın, 20-23 Mart tarihlerinde 2. Yaz Turizmi ve Sanatoryumlar (Sağlık Turizmi) Fuarı’nın, 12-15 Mayıs tarihlerinde Rusya Petrokimya Forumu ve 27. Uluslararası Gaz, Petrol Teknolojileri Fuarı’nın gerçekleştirileceği ve ilgili firmaların B2B formatında iş görüşmeleri düzenlemesine yardımcı olunabileceği, fuarlara ilgi duyabilecek firmaların “ib@bvkexpo.ru” e-mail adresi kanalıyla Rusça veya İngilizce olarak doğrudan irtibata geçebilecekleri bildirilmektedir. Tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojileri verimli ve etkin kullanmak ve bunları daha geniş kitlelere ulaştırmada fuar organizasyonlarının etkisi büyüktür. Fuarlar ürettiğimiz ürünleri ülke ve dünya pazarındaki alıcılarına sunarak milli ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ilgililerin
söz konusu fuarlara katılım sağlanması hususu bilginize sunulur.

Saygılarımızla.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text