Tel : +90 442 233 33 89 |

RF Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Başkenti Ufa’da Düzenlenecek Fuarlar

RF Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Başkenti Ufa’da Düzenlenecek Fuarlar
13 Mart 2019

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 01.03.2019 tarih ve 94798125-821.01-E.707904  Sayılı yazısı;

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.02.2019 tarih ve 21817801-305.04.01.02-E.644581 sayılı yazısı

İlgi yazıda, 2019 yılının ilk yarısında Ufa’da; 26-28 Şubat tarihlerinde, Rusya Sanayi Forumu ile Makine Üretimi, Metal İşleme, Kaynak, Güvenlik Araç-Gereçleri Fuarı’nın, 12-15 Mart tarihlerinde Tarım Sanayi Forumu ile 28. Uluslararası “Agrokompleks” Tarım Fuarı’nın, 20-23 Mart tarihlerinde 2. Yaz Turizmi ve Sanatoryumlar (Sağlık Turizmi) Fuarı’nın, 12-15 Mayıs tarihlerinde Rusya Petrokimya Forumu ve 27. Uluslararası Gaz, Petrol Teknolojileri Fuarı’nın gerçekleştirileceği ve ilgili firmaların B2B formatında iş görüşmeleri düzenlemesine yardımcı olunabileceği, fuarlara ilgi duyabilecek firmaların “ib@bvkexpo.ru” e-mail adresi kanalıyla Rusça veya İngilizce olarak doğrudan irtibata geçebilecekleri bildirilmektedir. Tarımda yeni gelişen bilgi ve teknolojileri verimli ve etkin kullanmak ve bunları daha geniş kitlelere ulaştırmada fuar organizasyonlarının etkisi büyüktür. Fuarlar ürettiğimiz ürünleri ülke ve dünya pazarındaki alıcılarına sunarak milli ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu sebeple ilgililerin
söz konusu fuarlara katılım sağlanması hususu bilginize sunulur.

Saygılarımızla.