Tel : +90 442 233 33 89 |

Rusyanın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması

Rusyanın Belarus Sınırındaki Bazı Gümrük Bölgelerini Devreye Alması
17 Şubat 2017

İlgi: TOBB’nin 16.02.2017 tarihli ve 0411/2859 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamadan bahisle, Rusya’nın Belarus sının üzerindeki bazı gümrük bölgelerini devreye alacağına dair Rus basınında yer alan haberlerde, 7 Şubat 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek söz konusu uygulama kapsamında, Rusya sınırlarının korunması ve Belarus’tan kaçak geçişlerin önlenmesini teminen iki ülke arasında hâlihazırda serbest geçiş sağlanan Pskov, Smolensk ve Bryanks bölgelerindeki geçiş noktalarında gümrük kontrollerine başlanacağının ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, basında Rusya’nın yaptırım uyguladığı ülkelerden bazı ürünlerin menşei değiştirilmiş gösterilerek Belarus üzerinden Rusya’ya sokulabildiği ve yeni uygulamaların başlamasıyla birlikte Rusya’nın Belarus üzerinden yaptırımları delmeye çalışan ülkelere daha sıkı denetim getirmiş olacağı yorumları aktarılarak, ülkemizden Rusya’ya yönelik getirdiği ekonomik tedbirler kapsamında Belarus güzergâhının önem kazanmış olmasından bahisle söz konusu uygulamanın ülkemizin Rusya’ya ihracatı üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği ifade edilmektedir.