Tel : +90 442 233 33 89 |

Sakadat(Büyükbas ve Küçükbas)

Sakadat(Büyükbas ve Küçükbas)
9 Nisan 2020

2020 yılı 01/05/2020-31/08/2020 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinde elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem yoluyla satışa gerçekleştirilecektir.

2020 Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 üretilecek aylık dönemde olan;

a) Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da,

b) Küçükbaş hayvan derileri 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00’te,

c) Küçükbaş hayvan bağırsakları 15 Nisan 2020 Çarşamba saat 16:00’da,

d) Büyükbaş hayvan sakatatları 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00’da,

e) Küçükbaş hayvan sakatatları 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14:00’te,

Online sistemle satışları gerçekleştirilecektir.

Online sistemle satış yapılacağından firmaların tedarik ettiği Sözleşme ve Şartnameleri iyice okuyup anlamaları gerekmektedir.

İhalelerimize katılımlarınızı bekler hayırlı işler dilerim.

Harun PEHLUVAN

Kombina Müdürü V.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text