Tel : +90 442 233 33 89 |

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hk.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hk.
28 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) Sağlık Bakanlığının 10.07.2020tarih ve 1177 sayılı yazısı.

b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 17.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.11703 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

İlgi (a) yazı ile söz konusu rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu /Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemeler yapıldığı Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Mülki İdare Amirliklerince Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yukarıda bahsi geçen  düzenlemeler  ile  önümüzdeki  süreçte yapılacak güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi ve yapılan denetimler sırasında söz konusu rehberin güncel halinin göz önünde bulundurulması hususunda;

Ek: İlgi (a) yazı (1 Sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text