Tel : +90 442 233 33 89 |

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hk.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hk.
28 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) Sağlık Bakanlığının 10.07.2020tarih ve 1177 sayılı yazısı.

b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 17.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.11703 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

İlgi (a) yazı ile söz konusu rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu /Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemeler yapıldığı Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Mülki İdare Amirliklerince Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yukarıda bahsi geçen  düzenlemeler  ile  önümüzdeki  süreçte yapılacak güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi ve yapılan denetimler sırasında söz konusu rehberin güncel halinin göz önünde bulundurulması hususunda;

Ek: İlgi (a) yazı (1 Sayfa)

Üyelerimize duyurulur.