Tel : +90 442 233 33 89 |

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
12 Aralık 2016

04.06.2016 Tarihinde kabul edilen , 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları ” biyokütle kapsamına alınmış ve biyokütle olarak değerlendirilen  bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınmış ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamına alınmıştır.

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan biyokütle tanımının 5346 sayılı Kanun Kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle tanımı ile uyumlu olmaması sebebi ile biyokütle  yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle yakan tesisler ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik Taslağı”  Bakanlıkça hazırlanmış olduğu ve internet adreslerinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin “Görüş Bildirim Formu” doldurmak sureti ile en geç 15.12.2016 tarihine kadar Odamıza ulaştırmasını rica ederiz.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text