Tel : +90 442 233 33 89 |

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
12 Aralık 2016

04.06.2016 Tarihinde kabul edilen , 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımında değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Yapılan değişiklik ile “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları ” biyokütle kapsamına alınmış ve biyokütle olarak değerlendirilen  bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi mümkün kılınmış ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile aynı kanun ve uygulamalar kapsamına alınmıştır.

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan biyokütle tanımının 5346 sayılı Kanun Kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle tanımı ile uyumlu olmaması sebebi ile biyokütle  yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle yakan tesisler ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik Taslağı”  Bakanlıkça hazırlanmış olduğu ve internet adreslerinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin “Görüş Bildirim Formu” doldurmak sureti ile en geç 15.12.2016 tarihine kadar Odamıza ulaştırmasını rica ederiz.