Tel : +90 442 233 33 89 |

Sanayi Sicil Belgeleri Hk.

Sanayi Sicil Belgeleri Hk.
8 Eylül 2020

TOBB’dan Odamıza gelen 23.07.2020 tarih ve 6434 sayılı yazı;

İlgi : 16.07.2020 tarihli, 1735814 sayılı ve Sanayi Sicil E-Belge Bilgilendirme konulu yazı.

Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

İlgi yazının bir örneği ektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

EKLER:
1- TÜM BAKANLIKLAR Sanayi Sicil E-Belge Bilgilendirme (2 sayfa)
2- Elektronik Sanayi Sicil Belgesi_1 (5 sayfa)