Tel : +90 442 233 33 89 |

Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018) Envanter Çalışması

Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018) Envanter Çalışması
20 Mayıs 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (12.05.2016/511-9532 sayılı yazısı)

Bilindiği gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015 -2018, 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde (2015-2018) öngörülen “Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mühendislik ve danışmanlık firmaları desteklenecektir.” eyleminde ise KOSGEB Başkanlığı sorumlu kuruluştur.
Bu çerçevede, 21 Nisan 2016 tarihinde KOSGEB de gerçekleştirilen toplantıda kararlaştırıldığı üzere ilgili kuruluşlardan biri olarak konuyla ilgili envanter oluşturma çalışmasında sorgulamanın TOBB tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Sadece kodlarında mühendislik ve danışmanlık hizmeti ifadesi geçenlerin değil, gerçekten bu hizmeti sunan yerli mühendislik ve danışmanlık firmalarının faaliyet alanları, istihdam ettikleri teknik çalışan sayısı vb. envanter oluşturma çalışmasına esas teşkil edecek sorgu başlıkları, konuyla ilgili NACE Kodları ekte takdim edilmektedir. Ekteki sorgulamanın, NACE rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflandırma Düzey 5’de 71 kodunun altında yer alan işletmelere yönelik yapılması öngörülmüştür.
Örnek olarak NACE kodlamasında, 71: Mimarlık ve Mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri, 7112: Mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık olursa, sınıflandırmada, envanter çalışmasına yansıyacak Ekonomik Faaliyet Kodu 71. 12.08, Faaliyet alanı ise “Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)” olacaktır.
Envanteri doldurmak isteyen üyelerimizin en geç 13 Haziran 2016 tarihine kadar Odamız Bilgi İşlem Servisi (mhdasci@erzurumtso.org.tr) ile irtibata geçmeleri rica olunur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text