Tel : +90 442 233 33 89 |

Satış İlanı

Satış İlanı
14 Aralık 2022

Erzurum ili, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, imar planında akaryakıt tesis alanına isabet eden, 1.844,34 m² yüzölçümlü, 12569 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 1.335,52 m²’sine isabet eden TCDD hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecektir.

1 – İlan metni (1 Sayfa)
2 – Taşınmazın konumu ve imar durumuna ilişkin belge (3 Sayfa)

TCDD-EK