Tel : +90 442 233 33 89 |

SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü
25 Kasım 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 04.11.2020 tarihli ve E87424279-152.01.02-390430 sayılı yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri iletişim sistemi” başlıklı 29 uncu maddesi ile “SCADA kontrol merkezleri” başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir.

EK: SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.