Tel : +90 442 233 33 89 |

Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması

Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması
7 Ekim 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) 11.09.2020 tarihli ve 10930 sayılı yazımız .
b) 11.09.2020 tarihli ve 10931 sayılı yazımız .
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.2020 tarih ve 89780865-153-E.15993 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan  biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca ‘·Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.

İlgi (a) ve (b) yazılarımız ile iletilen Bakanlığımızın 1 1.09.2020 tarihli 14810 ve 14811 sayılı Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaç! ı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapılmasını müteakip herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkündür.

Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanması önem arz etmektedir.

Bu amaçla;

  1. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum /kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik /akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması,
  2. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat  kart sistemlerinin  kişiselleştirilmesi amacıyla  gerekli  çalışmalara biran evvel  başlanılması
  3. Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınması,
  4. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Kaymakamlıkla paylaşılması, hususlarının toplum sağlığı açısından faydalı olacağının değerlendirildiği Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

    Üyelerimize duyurulur.