Tel : +90 442 233 33 89 |

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi
31 Aralık 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 15.12.2020 tarih ve 59821411 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Senegal’in Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen, ülkenin COVID-19 salgını ve benzeri olası krizlere karşı arz güvenliğinin temin edilmesi ve ülke ekonomisinin salgın öncesi büyüme rakamlarına tekrar kavuşturulması hedefleriyle, hâlihazırda yürürlükte olan ekonomi programlarında revizyona gidildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2035 yılına kadar Senegal’in ekonomik ve sosyal politikalarına referans teşkil edecek şekilde hazırlanmış “Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Acceleré – PAP2A” (Öncelikli Eylem Planı) adlı stratejik belge ve beraberindeki PPP ve özel sektör eliyle yapılması öngörülen projeleri gösterir listeler ekte gönderilmektedir.

İncelenmesinde de görüleceği üzere, bahse konu belge kapsamında 2019-2023 döneminde gıda (tarım, hayvancılık ve balıkçılık), ilaç ve sağlık, sanayi, bilişim, turizm, konut, bölgesel eşitlik, sosyal bütünlüğe öncelik verilecek ve altyapı, eğitim ve enerji alanlarında 22 milyar avroyu aşan projelerin gündemde olacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin ilave bilgiler Birliğimize ulaştıkça paylaşılacaktır.

EKLER:
1- Öncelikli Eylem Planı (52 sayfa)
2- PPP Projeleri Listesi (4 sayfa)
3- Özel Sektör Projeleri Listesi (6 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text