Tel : +90 442 233 33 89 |

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Hakkında

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Hakkında
7 Mart 2017

İlgi: TOBB’nin 03.03.2017 tarih ve 3862 sayılı yazısı;

İlgi: Ekonomi Bakanlığının 24.02.2017 tarih ve E.21348 sayılı yazısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ihraç edilen ürünlere yönelik Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) yapmakla yetkilendirilmiş bulunan gözetim şirketlerinin görev sürelerinin sona ermesine ve önümüzdeki dönemde denetimlerin IKBY’nin yetkili kuruluşları tarafından yapılacağına ilişkin olarak, ihracatçıların bilgilendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığımız tarafından hazırlanan duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere; Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu, belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlemekte olup SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede; IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığının öğrenildiği; IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimlerin, yeni uygulama kapsamında, Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecek olup bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesinin muhtemel olduğu bildirilmektedir. IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan -Merkezi Irak’a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır Kapısında değil, IKBY-Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranacaktır.

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text