Tel : +90 442 233 33 89 |

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Hakkında

Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) Hakkında
7 Mart 2017

İlgi: TOBB’nin 03.03.2017 tarih ve 3862 sayılı yazısı;

İlgi: Ekonomi Bakanlığının 24.02.2017 tarih ve E.21348 sayılı yazısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ihraç edilen ürünlere yönelik Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) yapmakla yetkilendirilmiş bulunan gözetim şirketlerinin görev sürelerinin sona ermesine ve önümüzdeki dönemde denetimlerin IKBY’nin yetkili kuruluşları tarafından yapılacağına ilişkin olarak, ihracatçıların bilgilendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığımız tarafından hazırlanan duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere; Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını Merkezi Irak Yönetimi 1/7/2011, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) 10 ay sonra 12/5/2012 tarihinde başlatmıştır. Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu, belirlenen gözetim şirketleri tarafından denetlemekte olup SÖİ, Merkezi Irak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafından yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede; IKBY’ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların sözleşmelerinin 19/02/2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşların sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten kaldırıldığının öğrenildiği; IKBY’ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimlerin, yeni uygulama kapsamında, Kuzey Irak gümrüklerinde Kuzey Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (KSQCA) personeli tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan Merkezi Irak’a ihraç edilen ürünlere yönelik SÖİ uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından verilen SÖİ Uygunluk Belgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler 04/05/2017 tarihinde sona erecek olup bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında yetkilendirilecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesinin muhtemel olduğu bildirilmektedir. IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi Irak olan -Merkezi Irak’a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır Kapısında değil, IKBY-Merkezi Irak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında aranacaktır.