Tel : +90 442 233 33 89 |

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGE SEÇİMİ – DUYURU

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGE SEÇİMİ – DUYURU
3 Temmuz 2018

Erzurum İli Sigorta Acenteleri İl Delege seçimi 05.07.2018 tarihinde saat 09:30-16.30 saatleri arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının 2 katında yapılacaktır.

ADAYLAR:
-Adem KUŞKAPAN
-Engin AKIN
-Necip AYDIN

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl Ve Esaslar 22.madde 2. fıkrası Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.