Tel : +90 442 233 33 89 |

Sınır Geçişleri Hk

Sınır Geçişleri Hk
7 Nisan 2020

Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiği, ilgili makamlar
tarafından askıya alınmış durumdadır. Konuya ilişkin olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi
yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır.
İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında Birliğimizin yanı sıra Sağlık, İçişleri,
Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla
yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;

 Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara
açılmasına,

 İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak
olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat
süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına
karar verilmiştir.
Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz
kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.
İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak
TCDD A. Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine
tamamlanacaktır.
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler
ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.
İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde
gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması
sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.

Soru ve talepler için TCDD A. Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları aşağıdaki gibidir:
Telefon No. : 0312 311 13 05
Faks No. : 0312 311 17 92 – 0312 310 95 07
Naci Özçelik : 0505 450 46 97
Oktay Aydınoğlu : 0535 977 87 20
Nevzat Dede : 0505 431 75 35
Bilgilerini ve konunun Odanız üyelerine acilen duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text