Tel : +90 442 233 33 89 |

Sınır Geçişleri Hk

Sınır Geçişleri Hk
7 Nisan 2020

Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiği, ilgili makamlar
tarafından askıya alınmış durumdadır. Konuya ilişkin olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi
yöntemiyle sürdürülmesi gündeme alınmıştır.
İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında Birliğimizin yanı sıra Sağlık, İçişleri,
Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla
yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;

 Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara
açılmasına,

 İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak
olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat
süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına
karar verilmiştir.
Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz
kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.
İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak
TCDD A. Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine
tamamlanacaktır.
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler
ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.
İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde
gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması
sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.

Soru ve talepler için TCDD A. Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları aşağıdaki gibidir:
Telefon No. : 0312 311 13 05
Faks No. : 0312 311 17 92 – 0312 310 95 07
Naci Özçelik : 0505 450 46 97
Oktay Aydınoğlu : 0535 977 87 20
Nevzat Dede : 0505 431 75 35
Bilgilerini ve konunun Odanız üyelerine acilen duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,