Tel : +90 442 233 33 89 |

Sinop Nükleer Santral Projesi Hakkında

Sinop Nükleer Santral Projesi Hakkında
10 Haziran 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (31.05.2016/0511-10847 sayılı yazı)

İlgi kayıtlı yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri (NGS) Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması”‘nın imzalandığı belirtilmiştir.

Söz konusu anlaşma hükümleri uyarınca; EÜAŞ’ın da %49 oranında hissedar olduğu Sinop Projesi kapsamında Proje ortaklarından olan ve santralin ana tasarımını yapan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından bir fizibilite çalışması yapıldığı bildirilmiştir.

Fizibilite çalışmasının ana amaçlarından biri; NGS’nin kurulumu sırasında gerekecek mal ve hizmetlerin ülkemizde üretilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesidir.

Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2013 yılında Firma Envanter Formu oluşturularak internet üzerinden bilgi toplanmış ve 300’e yakın firma yerinde ziyaret edilmiştir. Firma ziyaretleri sonucu toplanan bilgiler nükleer santral kurucuları ile paylaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından toplanan bilgiler MHI tarafından belli kriterlere göre değerlendirilmiş ve MHI ve Bakanlığımız personelinin katılımı ile firma değerlendirme ziyaretlerine başlanmıştır.

Çalışmalar sonucunda bazı ürünlere ilişkin yeterli sayıda ve yetkin Türk firması henüz tespit edilemediği MHI tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.

http://tobb.org.tr/KobiArasstirma/Documents/SinopNukleerSantralProjesi.zip internet adresindeki dokümanlarda; ülkemizden temin edilmesi düşünülen ancak yeterli sayıda ve yetkin Türk firması tespit edilemeyen ürünlere ilişkin ana teknik veriler ve ürüne özel olarak hazırlanmış değerlendirme anketleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu dokümanların hem ISO 9001 hem de IS0 14001 sahibi olan Türk firmalarına ülke çapında duyurulması; bahse konu kriterlere uyan ve istekli Türk firmalarının değerlendirme anketlerini 10 Haziran 2016 tarihine kadar doldurmasının sağlanması ve anket formalarının (hhatipoglu@enerji.gov.tr ) adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.