Tel : +90 442 233 33 89 |

Sinop Nükleer Santral Projesi Hakkında

Sinop Nükleer Santral Projesi Hakkında
10 Haziran 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (31.05.2016/0511-10847 sayılı yazı)

İlgi kayıtlı yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısına atfen, 03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türkiye’de Nükleer Güç Santralleri (NGS) Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması”‘nın imzalandığı belirtilmiştir.

Söz konusu anlaşma hükümleri uyarınca; EÜAŞ’ın da %49 oranında hissedar olduğu Sinop Projesi kapsamında Proje ortaklarından olan ve santralin ana tasarımını yapan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tarafından bir fizibilite çalışması yapıldığı bildirilmiştir.

Fizibilite çalışmasının ana amaçlarından biri; NGS’nin kurulumu sırasında gerekecek mal ve hizmetlerin ülkemizde üretilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesidir.

Bu doğrultuda, NGS projelerinde yerli firmalarımızın mevcut durumunu tespit etmek ve bu projelere katılımını artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2013 yılında Firma Envanter Formu oluşturularak internet üzerinden bilgi toplanmış ve 300’e yakın firma yerinde ziyaret edilmiştir. Firma ziyaretleri sonucu toplanan bilgiler nükleer santral kurucuları ile paylaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından toplanan bilgiler MHI tarafından belli kriterlere göre değerlendirilmiş ve MHI ve Bakanlığımız personelinin katılımı ile firma değerlendirme ziyaretlerine başlanmıştır.

Çalışmalar sonucunda bazı ürünlere ilişkin yeterli sayıda ve yetkin Türk firması henüz tespit edilemediği MHI tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.

http://tobb.org.tr/KobiArasstirma/Documents/SinopNukleerSantralProjesi.zip internet adresindeki dokümanlarda; ülkemizden temin edilmesi düşünülen ancak yeterli sayıda ve yetkin Türk firması tespit edilemeyen ürünlere ilişkin ana teknik veriler ve ürüne özel olarak hazırlanmış değerlendirme anketleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu dokümanların hem ISO 9001 hem de IS0 14001 sahibi olan Türk firmalarına ülke çapında duyurulması; bahse konu kriterlere uyan ve istekli Türk firmalarının değerlendirme anketlerini 10 Haziran 2016 tarihine kadar doldurmasının sağlanması ve anket formalarının (hhatipoglu@enerji.gov.tr ) adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text