Tel : +90 442 233 33 89 |

Site Ve Apartman Yöneticiliği Kurs Programı

Site Ve Apartman Yöneticiliği Kurs Programı
6 Mart 2019

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

https://www.kariyerpark.com.tr/

 

Site ve apartman yöneticiliği kapsamında, her apartmanda yer alan yöneticilerin daha donanımlı ve profesyonel olması istenmektedir.

Apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Kurs ile katılımcıların;
•Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
•Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
•Kendini doğru ifade etmeleri,
•Etkin dinleyici olmaları
•İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI?

Site Yöneticiliği Yapan veya Yapmak isteyen Mali Müşavirler , Site Yöneticiliği Yapan veya Yapmak isteyen Emlakçılar, Site Yöneticiliği Yapan veya Yapmak isteyen Kişiler.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Gayrimenkul, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, gayrimenkul yönetimi ve yönetici kavramları, apartman, bina, site ve toplu yapı yöneticiliği, ana gayrimenkulün kat irtifakının yönetimi ve yönetimin işlevleri, kat mülkiyeti yönetimi, ana gayrimenkulün yönetimi, yönetim planı, işletme projesi, ortak yerler, kat maliklerinin borçları ve ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk, komşu hakları, komşuların uyması gereken konular, kapıcılık (apartman ve site görevlisi) hizmetleri hukuksal gereklilikler ve mevzuat hakkında bilgiler, iletişim becerileri.