Tel : +90 442 233 33 89 |

Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Hk.

Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı Hk.
12 Ekim 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 12.10.2021 tarih ve 34221550-050.99- sayılı yazı.

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı hakkındaki yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.

 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 07.10.2021 tarih ve E-42352526-435.99-00067949843 sayılı yazısı

Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasını temin etmek amacıyla Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları ile sebze ve meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarının desteklenmesi kapsamında “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu destek programı kapsamında, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması.” amaçlanmakta olup, desteğe başvuru kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilmektedir.

Bu itibarla, Birliğiniz bünyesindeki ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı bulunan meslek mensuplarının anılan destek programı hakkında bilgilendirilmesini teminen konuya ilişkin gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.