Tel : +90 442 233 33 89 |

Son Kullanıcı Eğitimi Hk.

Son Kullanıcı Eğitimi Hk.
10 Nisan 2018

Bilindiği üzere, Ülkemizin 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Montreal Protokolü hükümleri çerçevesinde, 07 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” ile Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM)’lerin ülke içindeki kontrolü sağlanmakta ve ithalatları, dağıtımları, kullanımları Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında Bakanlığımız tarafından kontrol altına alınan bir maddeyi saf veya karışım içinde kullanarak, ürün hazırlayan veya bu maddeyi kullanarak dolum, bakım ve onarım yapan, servis hizmeti veren veya bu maddeyi üretim faaliyeti sırasında kullanan gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak Son Kullanıcı Eğitimleri düzenlenecektir. Bahse konu eğitim kapsamında ülkemizdeki yasal mevzuat, Bakanlığımızın OTİM takip sistemi, son kullanıcıların yasal sorumlulukları, konuya ilişkin denetim ve cezai yaptırımlar ile sektörel gelişmelere yer
verilecektir.

Bu çerçevede son kullanıcılara yönelik olarak (Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Sivas illerindeki Son Kullanıcıları kapsayan) düzenlenecek eğitim; (Lalapaşa Mahallesi, 26 Nisan 2018 tarihinde Palan Otel Menderes Cd. No:35, 25100 Palandöken/Erzurum) toplantı salonunda gerçekleşecektir.

İlgili Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text