Tel : +90 442 233 33 89 |

Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı Hk.

Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı Hk.
11 Kasım 2020

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Öğretime Katkı sağlayarak toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 14.10.2020 tarihinde 31274 Sayılı Resmi Gazeteden yayınlanarak değişiklik yapılan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Madde 6.5’de belirtilen “Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması” uyarınca Emlak Danışmanlığı konusuna ilgi duyacak kişilere fayda sağlayacağı değerlendirilerek adayların niteliklerinin arttırılmasına yönelik “Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı” kurumumuz uzman akademisyenler tarafından mevcut sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak yüz yirmi saat olacak şekilde Uzaktan Eğitim Metodu ile hazırlanmış, kayıt işlemleri ve eğitim süreçleri başlamıştır.

EK: Pano Duyurusu

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text