Tel : +90 442 233 33 89 |

Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı Hk.

Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı Hk.
11 Kasım 2020

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Öğretime Katkı sağlayarak toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 14.10.2020 tarihinde 31274 Sayılı Resmi Gazeteden yayınlanarak değişiklik yapılan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Madde 6.5’de belirtilen “Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması” uyarınca Emlak Danışmanlığı konusuna ilgi duyacak kişilere fayda sağlayacağı değerlendirilerek adayların niteliklerinin arttırılmasına yönelik “Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifika Programı” kurumumuz uzman akademisyenler tarafından mevcut sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak yüz yirmi saat olacak şekilde Uzaktan Eğitim Metodu ile hazırlanmış, kayıt işlemleri ve eğitim süreçleri başlamıştır.

EK: Pano Duyurusu

Üyelerimize duyurulur.