Tel : +90 442 233 33 89 |

Sri Lanka İhale Duyurusu

Sri Lanka İhale Duyurusu
7 Nisan 2023

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 04.04.2023 tarih ve E-68460249-724.03.03-00084272669 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Kolombo Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Seylan Petrol Depolama Terminalleri Şirketi tarafından şamandıra sistemleri için malzeme tedariğine ilişkin ihale yapılacağı, ihalenin kapanış tarihinin 4 Mayıs 2023 olduğu ve 18 Nisan 2023 tarihinde bir ön teklif alma toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, ayrıca söz konusu şirketin ihale duyurularına https://www.cpstl.lk/cpstl/tenders bağlantı adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Anılan ihaleye ilişkin Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Notası ve ihale duyurusu ekte sunulmaktadır.

EK:
1- Nota (1 sayfa)
2- İhale Duyurusu (2 sayfa)

Sri Lanka İhale Duyurusu