Tel : +90 442 233 33 89 |

St. Petersburg Valiliği-Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması

St. Petersburg Valiliği-Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması
2 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 27.11.2020 tarih ve 59359940 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, St. Petersburg Ticaret Ataşeliği’nin bir yazısına atfen, St. Petersburg Valiliği’ne ait resmi internet sitesinde (https://www.gov.spb.ru/) 24/11/2020 tarihinde duyurulan ‘Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması’ çerçevesinde;
– Bölge sanayisine yönelik yerli ve yabancı yatırımların arttırılması amacıyla, yeni yatırımcılar için vergi kolaylıkları sağlanacağı, bahse konu yeni yatırımların, bölge ekonomisinde faaliyet gösteren reel sektör yatırımlarına ilişkin olacağı,

– Bölgesel yatırım projesi kapsamında faaliyet sürdürecek olan yatırımcılardan tahsil edilecek kurumlar vergisinden federal bütçeye aktarılması öngörülen %3’lük payın sıfırlanacağı ve %17’lik yerel yönetim bütçesine aktarılan payın %10 seviyesine indirileceği,
– Yatırım yapılacak olan proje kapsamında emlak vergisi oranının da %0 olarak belirleneceği,
– İlgili projeler kapsamında planlanan istihdam seviyesine ilişkin bir sınırlama olmamakla birlikte, yatırım hacminin, ilk 3 yıl için en az 50 milyon ruble ve ilk 5 yıl sonunda en az 500 milyon ruble olması şartının uygulanacağı bilgilerinin öğrenildiği belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.