Tel : +90 442 233 33 89 |

Standart Değişikliği

Standart Değişikliği
13 Ağustos 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

Türk Standardları Enstitüsü’nden Birliğimize 01.07.2020 ile 30.07.2020 tarihlerinde iletilen e-postalarda;

Grup Adı: Teknik Kurul
– TSE EN 12697-1 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney yöntemleri – Bölüm1:Çözünür bağlayıcı içeriği
– TS ISO 7181 Hidrolik akışkan gücü-Silindirler-Piston ve piston kol tarafı efektif alanı oranları
– TS ISO 6406 Gaz tüpleri – Dikişsiz çelik gaz tüpleri – Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Özel Daimi Komitesi
– TS EN 1802 Gaz tüpleri – Taşınabilir – Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney

Grup Adı: TK22: Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi
– TS ISO 6406 Gaz tüpleri – Dikişsiz çelik gaz tüpleri – Periyodik muayene ve deneyler

Grup Adı: Sağlık İhtisas Grubu
– TSE K 142 Kolloidal gümüş esanslı dezenfektan

Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulmaktadır.