Tel : +90 442 233 33 89 |

Standart Değişikliği

Standart Değişikliği
14 Temmuz 2020

Türk Standardları Enstitüsü’nden Birliğimize 01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihlerinde iletilen e-postalarda;
– TS 10324 Jeoteknik deney metotları-Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini
– TS 3959 Grafit-Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz
– TS 3961 Grafit-Kül miktarının tayini
– TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar-Elektrik direncinin tayini
– TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı-Emniyet cihazları-Bölüm 1:Bir alev(geri tepme) tutucu ile birleşik
– TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı
– TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC)-
Bölüm 1: Veri şeması
– TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri – Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan
– TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler-Buhar basıncında sıvılaştırılmış
petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar
– TS EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda
kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın
değerlendirilmesi-Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1)
Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını,
– TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Çelik Konstrüksöyonlar İçin-Somunlu veya Somunsuz
Türk standardlarının ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text