Tel : +90 442 233 33 89 |

Standart Değişikliği

Standart Değişikliği
14 Temmuz 2020

Türk Standardları Enstitüsü’nden Birliğimize 01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihlerinde iletilen e-postalarda;
– TS 10324 Jeoteknik deney metotları-Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini
– TS 3959 Grafit-Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz
– TS 3961 Grafit-Kül miktarının tayini
– TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar-Elektrik direncinin tayini
– TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı-Emniyet cihazları-Bölüm 1:Bir alev(geri tepme) tutucu ile birleşik
– TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı
– TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC)-
Bölüm 1: Veri şeması
– TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri – Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan
– TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler-Buhar basıncında sıvılaştırılmış
petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar
– TS EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda
kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın
değerlendirilmesi-Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 1)
Türk standardlarının yürürlükten kaldırıldığını,
– TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Çelik Konstrüksöyonlar İçin-Somunlu veya Somunsuz
Türk standardlarının ilgili bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.