Tel : +90 442 233 33 89 |

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları
24 Haziran 2020

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı askeri tersanelerin üretim , bakım, onarım, modernizasyon ve gemi inşa faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde /malzeme /sistem ve hizmetlerin (onarım), yurt içi tedarik kaynaklarının oluşturulması maksadıyla bakan onayıyla özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla Stratejik İş Birliği Anlaşmaları (SİA) yapılabileceği 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ nda belirtilmiştir.

Dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke kaynaklarının yurt dışına gitmesinin engellenmesi amacıyla Savunma Sanayi alanında başlatılan yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde tüm kararlılığı ile devam etmekte ve firmalarla Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzalanmaktadır. Bu kapsamda yurt dışından tedarik edilen, fiyatı ve sarf miktarı yüksek, tedarikinde güçlükler yaşanılan ve kritiklik arz eden malzemelerden oluşan listemiz MSB Resmi İnternet Sitesinde (Hi zmetler/ Tersaneler Genci Müdürlüğü/ Stratejik İş Birliği Faaliyetleri) güncellenerek yayınlanmaktadır.

Aday firmalar, üretimine istekli oldukları mal/hizme te yönelik başvuru taleplerini yazılı olarak elden veya posta yoluyla Tersaneler Genel Müdürlüğüne ya da Tersane Komutanlıklarına yapabilmektedirler.

Söz konusu faaliyetlerin geliştirilmesi ve daha çok firmanın bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye genelindeki Sanayi Odalarına kayıtlı bulunan firmalara ulaşılmak istenmekte olup, firmaların üretim kabiliyetlerine hakim olan Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan azami üçer kişilik heyetlerin gruplar halinde Tersane Komutanlıklarına davet edilmesi ve yerlileştirilmesi talep edilen malzemelerin tanıtılması planlanmaktadır.

Tersane Komutanlıkları ile gerekli planlamaların yapılabilmesi için davete katılacak olan Sanayi Odası yetkililerinin kimlik bilgilerinin ve T.C. kimlik numaralarının en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.