Tel : +90 442 233 33 89 |

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları
24 Haziran 2020

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı askeri tersanelerin üretim , bakım, onarım, modernizasyon ve gemi inşa faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde /malzeme /sistem ve hizmetlerin (onarım), yurt içi tedarik kaynaklarının oluşturulması maksadıyla bakan onayıyla özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla Stratejik İş Birliği Anlaşmaları (SİA) yapılabileceği 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ nda belirtilmiştir.

Dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke kaynaklarının yurt dışına gitmesinin engellenmesi amacıyla Savunma Sanayi alanında başlatılan yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde tüm kararlılığı ile devam etmekte ve firmalarla Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzalanmaktadır. Bu kapsamda yurt dışından tedarik edilen, fiyatı ve sarf miktarı yüksek, tedarikinde güçlükler yaşanılan ve kritiklik arz eden malzemelerden oluşan listemiz MSB Resmi İnternet Sitesinde (Hi zmetler/ Tersaneler Genci Müdürlüğü/ Stratejik İş Birliği Faaliyetleri) güncellenerek yayınlanmaktadır.

Aday firmalar, üretimine istekli oldukları mal/hizme te yönelik başvuru taleplerini yazılı olarak elden veya posta yoluyla Tersaneler Genel Müdürlüğüne ya da Tersane Komutanlıklarına yapabilmektedirler.

Söz konusu faaliyetlerin geliştirilmesi ve daha çok firmanın bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye genelindeki Sanayi Odalarına kayıtlı bulunan firmalara ulaşılmak istenmekte olup, firmaların üretim kabiliyetlerine hakim olan Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan azami üçer kişilik heyetlerin gruplar halinde Tersane Komutanlıklarına davet edilmesi ve yerlileştirilmesi talep edilen malzemelerin tanıtılması planlanmaktadır.

Tersane Komutanlıkları ile gerekli planlamaların yapılabilmesi için davete katılacak olan Sanayi Odası yetkililerinin kimlik bilgilerinin ve T.C. kimlik numaralarının en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text