Tel : +90 442 233 33 89 |

Su Yönetimi Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor

Su Yönetimi Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor
13 Mart 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu, özel sektör, üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Su Yönetimi Ödülleri programının başvuruları devam ediyor.

Ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla Su Yönetimi Ödülleri programı tertip edilmiş olup www.suyonetimiodulleri.org internet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verilecektir.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (başarılı proje)

İl Belediyesi (başarılı proje)

İlçe Belediyesi (başarılı proje)

Sulama Teşkilatı (başarılı proje)

Üretici (yenilikçi proje)

Yüklenici (başarılı proje)

Müşavir (başarılı proje)

Üniversite (başarılı proje)

Basın Kuruluşu (en iyi haber)

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Sistemlerindeki Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi ürün ve en iyi haber değerlendirmeleri Jüri tarafından aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

  • Azaltılan su kayıpları oranı
  • Yerli ürün kullanımı
  • Çevrenin korunması
  • Yenilikçi fikir
  • Ar-Ge katkısı
  • Toplumsal fayda
  • Sosyal sorumluluk
  • Sürdürülebilirlik

Başvurular online olarak ödül başvuru formu ile alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks, vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak online başvuru formunu doldururlar. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda bulunabilir ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvurular 1 Şubat 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ödül töreni 9 Ekim 2019 tarihinde 5.Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ile eş zamanlı olarak Ankara’da düzenlenecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur.