Tel : +90 442 233 33 89 |

Suudi Arabistan Gümrük Vergileri

Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
7 Temmuz 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.06.2020 tarihli ve E-00055253636 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Cidde Ticaret Ataşeliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranlarının arttırıldığı ifade edilerek, söz konusu vergilerin 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Anılan ürünlere ilişkin güncel listeye Birliğimiz Dış Ticaret Müdürlüğü https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2824&lst=DuyurularListesi adres07inden ulaşılabilmekte olup, Üyelerimize duyurulur.