Tel : +90 442 233 33 89 |

Tarım Arazilerinin Kiralanma Duyurusu

Tarım Arazilerinin Kiralanma Duyurusu
19 Temmuz 2018

4706 sayılı Kanunun ek 6 ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan 387 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kullanıcılarına doğrudan kiralama yapılacak tarım arazileri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

180719102319_0001 180719102319_0002