Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşınmaz Satış İhalesi

Taşınmaz Satış İhalesi
16 Mayıs 2017

Ankara-Çankaya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ‘nden alınan yazı;

Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

cankaya_belediye_ek