Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşınmaz Satış İhalesi

Taşınmaz Satış İhalesi
26 Mart 2021

Çankaya Belediye Başkanlığı’ndan gelen yazıya istinaden;

Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Taşınmaz Satış İhalesi-Cankaya