Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşınmaz Satış İhalesi

Taşınmaz Satış İhalesi
17 Mayıs 2023

Çankaya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli ilen metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

Ek: Taşınmaz Listesi

Çankaya Belediyesi- Taşınmaz İhalesi