Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı
18 Ağustos 2015

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi,  önemli özellikleri :

Erzurum ili Yakutiye ilçesi, Soğuk Çermik Köyü Ada NO: 7371 Parsel NO: 1’üzerinde 20/1540 Arsa paylı Blok NO: B Zeminkat Bağımsız Bölüm NO: 8 sayılı dükkan niteliğindeki taşınmaz 230.000-TL. (İkiyüz Otuzbin TL) muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz mevcut haliyle satışa sunulmuştur. Taşınmazın bulunduğu yer, gıda toptancılarının faaliyet yürüttükleri bir alandır

Satış şartları :

1 – Satış 26.08.2015 günü saat 10:00 dan 26.08.2015 günü saat: 10:20’e kadar Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının Muratpaşa Mahallesi Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi NO: Havuz Başı Yakutiye- Erzurum Adresindeki hizmet binası ikinci katında bulunan meclis salonunda; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada muhammen bedelden az olmaması şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle  05.09.2015  günü saat 10:00 dan -10:20’e kadar aynı yukarıda belirtilen yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da muhammen bedelden az olmaması şartıyla en çok artırana ihale olunur. İhale sonucunda, ihale kararı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine Onay için sunulur. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimince ihale onaylanmadığı taktirde geçersiz olacaktır. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ihale edip etmemekte yada dilediğine ihale etmekte serbesttir.

2 –Damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

3 – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale feshedilir.

5 – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne başvurmaları ilân olunur.

ILAN_TASINMAZ0001_