Tel : +90 442 233 33 89 |

Taşıt Uygunluk Belgesi

Taşıt Uygunluk Belgesi
17 Şubat 2017

İlgi: TOBB’nin 17.02.2017 tarihli ve 441/2974 sayılı yazısı

İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısına atfen, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ”Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ancak ADR gerekliliklerini karşılayamayan 2014 model yılı ve öncesi araçlar için alınması zorunlu olan Taşıt Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesine ilişkin muayene ve belgelendirme işlemlerine, Bakanlıkları tarafından bu konuda yetkili kuruluş olarak atanmış Türk Standardları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde yer alan, isim ve adresleri www.tmt.tse.org.tr internet adresinde belirtilen üretici yerlerinde başlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, uygulamanın başladığı zamandan bugüne kadarki süreçte uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan araç sayısının Durum Tespit Belgesi alan araç sayısına karşılık çok düşük kaldığı vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan fakat ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılı ve öncesi araç sahiplerinin, bu araçlar ile ulusal sınırlar dahilinde taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, bahsi geçen Yönetmeliğin Geçiçi 1. madde hükmünde belirtilen takvime göre;

– 2014 model yılına sahip araçların 01/07/2017 tarihine,

– 2013 model yılına sahip araçların 31/12/2017 tarihine

kadar, muayene sürecini de dikkate alarak süre bitimini beklemeden Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere bu merkezlere randevu başvurusunda bulunmaları, ileride oluşması muhtemel yoğunluklar nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve halen sürdürmekte oldukları tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini bu tarihten sonra da sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.