Tel : +90 442 233 33 89 |

Tebliğ Taslağı

Tebliğ Taslağı
18 Kasım 2015

Sayın Üyemiz;

TOBB den gelen yazıda;

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ve Düzenlenmemiş alanda yer alan bazı ürün gruplarının ilgili standartlara uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla, “Bazı Tüketici Ürünlerinde Standartlara Uygunluk Tebliği Taslağı” Bakanlıklarının www.gtb.gov.tr adresindeki “DUYURULAR” bölümünde görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Taslakla ilgili varsa görüşlerinizin “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in ek-3’ünde yer alan görüş bildirme formu kullanılarak m.zorozen@gtb.gov.tr e-posta adresine göndermeniz rica olunur.