Tel : +90 442 233 33 89 |

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Teknik Muayeneleri hakkında Yönetmelik Değişikliği

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Teknik Muayeneleri hakkında Yönetmelik Değişikliği
20 Mayıs 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (12.05.2016/0441-9535 sayılı) yazı;

İlgi kayıtlı yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik’in 21/04/2016 tarih ve29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr ) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler/20160421_112222_64574_1_64896.docx