Tel : +90 442 233 33 89 |

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Teknik Muayeneleri hakkında Yönetmelik Değişikliği

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Teknik Muayeneleri hakkında Yönetmelik Değişikliği
20 Mayıs 2016

İlgi: TOBB ‘den gelen (12.05.2016/0441-9535 sayılı) yazı;

İlgi kayıtlı yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik’in 21/04/2016 tarih ve29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen yönetmeliğe T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr ) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

http://www.kugm.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Mevzuat/yonetmelikler/20160421_112222_64574_1_64896.docx

 

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text