Tel : +90 442 233 33 89 |

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri.

Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirleri.
21 Nisan 2020

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’n den gelen yazıya istinaden;

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2020\12 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan 2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde;

• Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların “tıbbi atık” olarak yönetilmeleri ve diğer atıklar ile karıştırılmamaları,
• Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” kategorisinde “evsel atık” olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi,
• Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve “diğer atık” kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarında uygulamaya esas hükümler yer almaktadır.
• Bu bağlamda, bahse konu genelge yazımız ekinde yer almakta olup, Ülkemizde yürütülen Covid-19 ile mücadele sürecinde atıklardan kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına; pandemi dönemi boyunca genelge hükümlerinin hassasiyetle uygulanması hususlarında;

Bilgilerinize arz ederiz.