Tel : +90 442 233 33 89 |

Teknofest Fuarı

Teknofest Fuarı
5 Mart 2020

22.09.2020 – 27.09.2020 Tarihleri arasında Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ilişkin Bakanlığımız, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Ofisler Daire Başkanlığının 17.02.2020 tarih ve E.151423 sayılı yazıları ekte gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

DAĞITIM YERLERİNE

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştimesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının paydaş olarak yer aldığı önemli bir uluslararası etkinliktir. İkincisi geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın Teşrifleriyle gerçekleştirilen ve bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin her yıl gelişerek düzenlenmesini terninen yurtiçi ve yurtdışında duyurulmasına büyük önem atfedilmektedir.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere ziyaret ücretsiz olup herkese açık olacaktır. Festival ile ilgili detaylı bilgiye https://www.teknofest.org/ ve https://www.teknofest.org/en/ adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Bakanlığımız anılan etkinliğin ve etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaların yurtiçi ve yurtdışında duyurulması adına görev üstlenmiş olup söz konusu festivalin paydaşları arasında yer almaktadır. Bakanl1ğımız ve festival komitesi arasında düzenlenen protokol uyarınca ekte sunulan dosyaların müzeler ve kütüphanelerde duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text