Tel : +90 442 233 33 89 |

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İşleri (Genel)

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İşleri (Genel)
1 Temmuz 2021

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığı ile alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

İşlemlerin E-TUYS’ ta yapılabilmesi için yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmesi yapılmaktadır. Söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evraklar fiziki olarak posta yolu ile ya da elden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na  iletilmesi gerekmekteydi.

Ancak yukarıda bahsedilen uygulamaya 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan  Yabancı  Yatırımlar  Kanunu  Uygulama  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile son verilerek. yetkilendirme için yapılacak müracaatlara ilişkin tüm evrakların, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne KEP ile  gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul Ve Esasları” dokümanı yazımız ekinde yer almaktadır. Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İnternet sayfasında yer alan “Destek ve Teşvikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İşleri (Genel)