Tel : +90 442 233 33 89 |

TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : 23.11.2020 tarihli, 3306577 sayılı ve TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri

Bilgilendirme Yönetmeliği konulu yazı.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ne ait taslak metin Bakanlığın web sayfasında (www.tarimorman.gov.tr) görüşe açılmıştır.

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 23/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize veya elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr adresine ‘word’ formatında gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.