Tel : +90 442 233 33 89 |

TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : 23.11.2020 tarihli, 3306577 sayılı ve TGK-Gıda Etiketleme ve Tüketicileri

Bilgilendirme Yönetmeliği konulu yazı.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ne ait taslak metin Bakanlığın web sayfasında (www.tarimorman.gov.tr) görüşe açılmıştır.

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 23/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize veya elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr adresine ‘word’ formatında gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text