Tel : +90 442 233 33 89 |

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Karadağ

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Karadağ
2 Kasım 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 28.10.2021 tarih ve 9769 sayılı yazı,

 

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 27.10.2021 tarihli ve E-16217094-743.02.01.01-00068573489 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 2 Kasım 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Karadağ’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Karadağ