Tel : +90 442 233 33 89 |

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Sunumları

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Sunumları
5 Ağustos 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 03.07.2020 tarihli ve 5705 sayılı yazımız.
b) 13.07.2020 tarihli ve 6065 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile duyuruları yapılan; 7 Temmuz 2020 tarihinde Cezayir, 8 Temmuz 2020 tarihinde Fas, 14 Temmuz 2020 tarihinde Suudi Arabistan, 16 Temmuz 2020 tarihinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve anılan ülkelerde yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katıldığı e-sohbet toplantılarının sunumları ilgili Ticaret Müşavirliklerimizden temin edilmiş olup, ekte sunulmaktadır.

EKLER:
1- Cezayir Sunumu
2- Fas Sunumu
3- Birleşik Arap Emirlikleri Sunumu (23 sayfa)
4- Suudi Arabistan Sunumu (19 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.