Tel : +90 442 233 33 89 |

TIR Karnesi işlemlerinde Zorunlu Ön Beyan

TIR Karnesi işlemlerinde Zorunlu Ön Beyan
17 Nisan 2017

TOBB ‘dan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri)(Seri No.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri)(Seri No.6) kapsamında 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda girişi gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük  idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca, https://uygulama.gib.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilecektir. TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06.04.2017 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibariyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

  • 25 Nisan 2017 itibari ile ülkemiz gümrük sahasına girişi yapan ve transit geçecek olan taşıtlar için elektronik ön beyan zorunluluğunun başlayacağı,
  • IRU TIR EPD sistemi aracılığı ile gönderilecek olan beyanların bu zorunluluğu karşılayacağı,
  • Henüz IRU TIR EPD sistemine kayıt olmamış Karne Hamillerinin başvuru yapması gerektiği
  • Dileyen firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen TIRCUS uygulaması ile de işlem yapabileceği

hususlarını önemle bilgilerinize sunarız.