Tel : +90 442 233 33 89 |

TIR Karnesi işlemlerinde Zorunlu Ön Beyan

TIR Karnesi işlemlerinde Zorunlu Ön Beyan
17 Nisan 2017

TOBB ‘dan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri)(Seri No.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri)(Seri No.6) kapsamında 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda girişi gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük  idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca, https://uygulama.gib.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilecektir. TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06.04.2017 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibariyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

  • 25 Nisan 2017 itibari ile ülkemiz gümrük sahasına girişi yapan ve transit geçecek olan taşıtlar için elektronik ön beyan zorunluluğunun başlayacağı,
  • IRU TIR EPD sistemi aracılığı ile gönderilecek olan beyanların bu zorunluluğu karşılayacağı,
  • Henüz IRU TIR EPD sistemine kayıt olmamış Karne Hamillerinin başvuru yapması gerektiği
  • Dileyen firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen TIRCUS uygulaması ile de işlem yapabileceği

hususlarını önemle bilgilerinize sunarız.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text