Tel : +90 442 233 33 89 |

Trakya’ya Hayvan Sevki

Trakya’ya Hayvan Sevki
1 Mayıs 2021

Bilindiği üzere, yoğun ve özverili çalışmalar neticesinde OIE (Dünya Sağlık Örgütü) Trakya’nın şap hastalığından aşılı arilik statüsünü 27 Mayıs 2010 tarihinde onaylamış olup mevcut statü devam
etmektedir. Bunun yanısıra Anadolu’nun da aşılı ari statüye ulaştırılması amacıyla GF-TADs konsepti kapsamında FAO/EuFMD ve OIE ile yakın işbirliği sürdürülmektedir.

Dini vecibelerin yerine getirilmesi sürecinde mağduriyet yaşanmaması amacıyla İstanbul ilinde belirlenmiş olan geçici kurban satış ve kesim yerlerine kurban bayramı öncesi kurbanlık hayvanların “Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik” hükümleri dayanak alınarak hazırlanan ve ekte gönderilen 28.08.2020 tarih ve E-71037622-325.01-163134 sayılı 2020/06 Nolu “Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi” ile 2021/04 Nolu “Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya’ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi”nde belirlenen kıstaslara uygun hayvanların sevklerine izin verilmektedir.

Bu kapsamda;
1- Anadolu’dan Trakya’ya büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişleri Kurban bayramından 15 gün önce başlayacak ve kurban bayramı sonuna kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Anadolu’dan
2- Trakya’ya hayvan sevki yapılmayacaktır.
3- İstanbul ili Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevkleri sadece geçici kurban satış ve kesim yerlerine yapılacaktır.
4- İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan kurban satış ve kesim yerleri dışında Trakya’da bulunan başka il ya da işletmelere hayvan sevkine izin verilmeyecektir.
5- İstanbul ili Anadolu yakasına hayvan sevkleri ise Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.
6- Anadolu’dan Trakya’ya kurbanlık hayvan dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki ile ilgili müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- Belirlenen usul ve esasların dışında Anadolu’dan Trakya’ya geçirilen hayvanlarla ilgili olarak 2020/06 ve 2021/04 Nolu Genelgelerde yer alan “Korunmuş Bölgelerde Uygulanacak Hükümler”
çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Söz konusu kurallar Anadolu’nun aşılı ariliği sağlanana kadar devam edecektir.

EK-2
EK-3