Tel : +90 442 233 33 89 |

TSE Gözetim ve Muayene İşleri

TSE Gözetim ve Muayene İşleri
9 Eylül 2015

Sayın Üyemiz,

Türk Standartları Enstitüsünden Odamıza iletilen 07/09/2015 tarih ve 346063 sayılı yazıda;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında sera gazı emisyonlarını raporlamakla yükümlü kuruluşlar; 30 Nisan 2016 tarihine kadar emisyon raporlarını Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş doğrulama kuruluşlarına doğrulatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaktır. Bu çerçevede, Enstitümüz TS EN ISO 14064-3 kapsamında gerçekleştirdiği doğrulama faaliyetlerine ek olarak yönetmelik kapsamında da doğrulama hizmeti verecektir.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü; gözetim ve muayene hizmetleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite edilmiştir. Enstitümüz bünyesinde Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından;

 • Asansör Periyodik/Tam Muayenesi,
 • Parti Malı Uygunluk Belgesi,
 • İhracat/İthalat İçin Yükleme Öncesi ve Yükleme Sonrası Gözetim,
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
 • LPG Tanklarının Periyodik Muayenesi,
 • Elektriksel Ölçümler,
 • İSG Ekipmanları Periyodik Muayenesi,
 • Gemilerden Tahliye İşlemlerinin Gözetimi,
 • Tedarikçi Değerlendirmesi,
 • Sera Gazı Beyanı Doğrulaması,
 • Müşteri Şartlarına Uygunluğun Üçüncü Taraf Bir Kuruluş Olarak Değerlendirilmesi,
 • İthalata Uygunluk Değerlendirmesi,
 • TSE Hizmet Yeri Belgelendirme,
 • Müşteri Dostu Kuruluş (MDK) ve Müşteri Dostu Marka (MDM) Belgelendirme,
 • Tahribatsız Muayene,
 • Kaynak Prosedür Onayı (WPS, PQR)
 • Çelik Konstrüksiyon Gözetimi

gibi uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Odamıza bağlı olarak faliyet gösteren, yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarını raporlama zorunluluğu olan kuruluşlara doğrulama hizmeti verilmesi ve tüm kuruluşlar için diğer muayene gözetim konularında her türlü iş birliğine TSE olarak hazır olduklarını bildirmektedirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text