Tel : +90 442 233 33 89 |

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Duyuru

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Duyuru
19 Ağustos 2015

TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRANO İHALE KONUSU BİLGİ NOTU GEÇİCİ TEMİNATTUTARI (TL) İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİFVERME TARİHİ
1 Erzurum ili, Horasan ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Köyaltı mevkii, 230 ada, 15 no.lu parseldeki 30,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 500.- 100.- 28/04/2015
2 Erzurum ili, Oltu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Güllük mevkii, 8 ada, 70 no.lu parseldeki 1,00 m² yüzölçümlü ve 8 ada, 71 no.lu parseldeki 170,30 m² yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 1.000.- 100.- 28/04/2015
3 Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Altınelma Mahallesi, Köyiçi mevkii, 2068 no.lu parseldeki, toplam 43,33 m² yüzölçümlü iki dükkan 2.000.- 200.- 28/04/2015
4 Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Garajlar ve Kıbrıs Caddesi mevkii, 1766 ada, 33 no.lu parseldeki 160,30 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina 30.000.- 300.- 28/04/2015
5 Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Eskiköy yeri mevkii, 765 no.lu parseldeki 9.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 50.000.- 500.- 28/04/2015
6 Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca Mahallesi, 214 ada, 18 no.lu parseldeki 338,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 15.000.- 250.- 28/04/2015
7 Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada, 2 no.lu parseldeki 6.576,65 m² yüzölçümlü taşınmaz 80.000.- 1.000.- 28/04/2015
8 Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe Mahallesi, Hamam Başı mevkii, 276 ada, 6 no.lu parseldeki 342,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 3.000.- 200.- 07/05/2015
9 Düzce ili, Merkez ilçesi, Metek Mahallesi, 298 parsel no.lu, 288,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 5.000.- 200.- 07/05/2015
10 Erzincan ili, Tercan ilçesi, Çadırkaya Mahallesi, Köyiçi mevkii, 5906 parsel no.lu, 1.150,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina 8.000.- 200.- 07/05/2015
11 Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, Köy İçi mevkii, 390 ada, 10 no.lu parseldeki 244,29 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 4/60 arsa paylı, 2. normal katta konumlu, 12 bağımsız bölüm no.lu kargir dükkan, hamam ve işyeri vasıflı taşınmaz 5.000.- 200.- 07/05/2015
12 Hatay ili, Antakya ilçesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1829 no.lu parseldeki 28,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 15.000.- 250.- 07/05/2015
13 Hatay ili, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi, Ortadüşek mevkii, 285 ada, 2 no.lu parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 10.000.- 200.- 07/05/2015
14 Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 2062 no.lu parseldeki 898,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

word-png

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

3.000.- 200.- 07/05/2015

 

1) İhaleler,pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.