Tel : +90 442 233 33 89 |

Tüketici Kanunu

Tüketici Kanunu
18 Kasım 2015

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 10.11.2015 tarihli ve 0531/20649 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmeliklere üreticilerin, satıcıların ve ithalatçıların uygun hareket etmelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek.-Bakanlık Yazısı

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text