Tel : +90 442 233 33 89 |

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi
22 Ekim 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 21.10.2021 tarih ve 9541 sayılı yazı,

İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden “Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.

Bu kapsamda eğitim duyurusunu sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak eğitimlerden faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.

Saygılarımla,

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi