Tel : +90 442 233 33 89 |

Türk Hava Kurumu Faaliyetleri

Türk Hava Kurumu Faaliyetleri
9 Nisan 2020

Kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olan Türk Hava Kurumu; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emriyle kurulduğu 1925 yılından bu yana “İstikbal Göklerdedir” şiarıyla gençlerimize havacılığın sevdirilmesi, sivil ve askeri havacılığın geliştirilmesi amacıyla hizmetler vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Hava Kurumu’nun Onursal Başkanı, Vali ve Kaymakamlarımız da şubelerin Onursal Başkanlarıdır.

Türk Hava Kurumu, devletimizin ve milletimizin desteğiyle, değerleri, fiziki imkanları ve hizmet kapasitesiyle, dünyada aynı amaçla faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşları içindeki en güçlü yapılardan biridir. Hiç şüphesiz, Türk Hava Kurumu’nun bugünlere gelmesinde ve hizmetlerini gerçekleştirmesinde diğer toplum kesimleriyle birlikte esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin desteği hayati önemde olmuştur.

Bu destekler sayesindedir ki; Türk Hava Kurumu, yüzlerce askeri ve sivil hava aracını ülkemizin kurum ve kuruluşlarına kazandırmış, binlerce pilot yetiştirmiş, havacılık ve eğitim merkezlerinde yüzbinlerce gencimize havacılık eğitimleri vermiş, milli sivil ve askeri havacılığımıza ve genel havacılığa alt yapı oluşturmuştur. Yine bu sayededir ki; uçak imalatından bakım atölyelerine, yangın söndürme faaliyetlerinden ambulans helikopter hizmetlerine ve sıcak hava balonlarına kadar pek çok alanda kamu hizmeti ve ticari faaliyet sürdürmektedir. Türk Hava Kurumu, Genel Merkezi, THK Havacılık Vakfı, şirketleri, THK Üniversitesi, memleketimizin her köşesindeki şubeleri ve 5000’in üzerinde Genç Kanadıyla bu kazanımlarından doğan haklı gururu sizlerle paylaşmaktadır.

Ancak, Türk Hava Kurumu son yıllarda yönetim hataları ve ağır borç yükü nedeniyle ödeme güçlüğü içine düşmüş, malvarlığı ve gelirleri icra takibine alınmış, zorunlu ödemeler dahi yapılamamış ve personel maaşları zamanında ödenemez hale gelmiştir. Yaşanan bu mali krizin bir yönetim krizine dönüşmesi üzerine, 16 Ekim 2019 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesince Türk Hava Kurumu Başkanlığına yönetim kayyumu atanmıştır.

Kayyum Heyeti olarak, göreve başladığımızdan bu yana bir taraftan Genel Merkez ve bağlı vakıf ve şirketlerinin yönetim yapısında iyileştirmelere gidilirken, diğer taraftan da şubelerimizin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için tedbirler alıyoruz. Türk Hava Kurumunun başlıca kurumsal gelirleri Ramazan ayı süresince yoğunlaşan fitre, zekat ve diğer bağışlarla Kurban Bayramında yapılan kurban derisi ve kurban bağışlarıdır. Ne yazık ki, bu yıl anılan mübarek ay ve bayramlar yaklaşırken, küresel bir salgın olan koronavirüsün ülkemize de sirayet etmesi nedeniyle şubelerimizin bu faaliyetleri yürütmekte çok büyük zorluklar yaşayacakları malumlarınızdır.

Bu nedenlerle, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın ve üyelerinin Türk Hava Kurumu teşkilatına, hizmetlerine ve bu kapsamda şubelerin fitre, zekat, kurban derisi, kurban bağışı ve diğer gelir toplama faaliyetlerine destek vermeleri ve katkı sağlamaları bugün her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

İlgi ve desteğinizi bekler; bu vesileyle, selam ve saygılar sunarım.

Cenap AŞCI
Kayyum Heyeti Başkanı

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text