Tel : +90 442 233 33 89 |

Türkiye – Çin 17. Dönem KEK Toplantısı

Türkiye – Çin 17. Dönem KEK Toplantısı
27 Ocak 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.01.2020 tarihli ve 14555167-724.01.02 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda, Eşbaşkanlığı Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Zhong Shan tarafından yürütülen Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 17. Dönem Toplantısının 20 Şubat 2020’de Pekin’de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla anılan KEK Toplantısında kullanılmak üzere;

Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK 17. Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde yarar görülen konulara, KEK 17. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen Protokolde yer alması talep edilen hususlara ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerinizi, konunun ivedilikle üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin yukarıdaki hususları içeren bilgi notlarının Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere, en geç 16 Ocak 2020 Perşembe gününe kadar Birliğimize (yasar.beyaz@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederim.